Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2016

amoniak
amoniak
Z miłości człowiek głupieje i jest w tym coś pięknego, natomiast z braku miłości również głupieje, ale jest w tym coś wyniszczającego
— Federico Moccia "Chwila szczęścia"
Reposted fromxluminescencex xluminescencex
amoniak
Reposted fromherrkammer herrkammer

December 01 2016

amoniak
3648 365b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
amoniak
3256 f272 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

November 27 2016

amoniak
1274 28fb 500
Reposted fromcontroversial controversial

November 25 2016

amoniak
3006 b26b
Reposted fromkyte kyte
amoniak
6275 1ef3 500
Reposted frompiehus piehus
amoniak
3343 7a15
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
amoniak

- Zaczynamy szkolenie pt. "Jak zarobić milion w jeden dzień". Ilu jest was na sali?
- Tysiąc!
- A ile kosztował bilet?
- Tysiąc!
- Bardzo dziękuję. Koniec szkolenia.


— krótka bajka o coachingu
Reposted fromfarmaceutka farmaceutka
amoniak
5539 6f82 500
Reposted fromMaelstrom Maelstrom

November 23 2016

amoniak
Dzwonił do mnie rano, w dzień, czasem nawet w nocy i mówił podnieconym, niecierpliwym głosem: "Słuchaj, muszę  ci coś jak najprędzej opowiedzieć". I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. (...) Bo to ja, a nie kto inny, miałam wysłuchać opowieści o jego sukcesie, porażce, wzruszeniu, planie lub pomyśle. Jako pierwsza. Absolutnie pierwsza. I to był dla mnie prawdziwy dowód miłości.
— Zespoły napięć, Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsanders sanders
amoniak
9474 4e1c
Reposted fromwyszyk wyszyk
amoniak
7434 21c0 500
Reposted fromartois artois
amoniak
4649 1553 500
Reposted frompimpus pimpus

November 22 2016

amoniak
1690 c47b
cat shaming
Reposted fromjestjuzwiosna jestjuzwiosna

November 21 2016

amoniak
9497 4866 500
Reposted fromrol rol
amoniak
Reposted fromcarfreitag carfreitag
amoniak
5127 9533
Reposted fromfronesis fronesis

November 20 2016

amoniak
the real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes but in having new eyes
Reposted fromTheWhiteKnight TheWhiteKnight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl