Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

amoniak
6438 3b35 500
Reposted fromsangivisceres sangivisceres
amoniak
9902 e871 500
Reposted fromkagiebe kagiebe
amoniak
1047 9fa1 500
Reposted fromkagiebe kagiebe
amoniak
1055 8d4d 500
Reposted fromkagiebe kagiebe

July 07 2015

amoniak
3547 2c6e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaadhara adhara
amoniak
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaadhara adhara
amoniak
3486 f12a 500
Reposted fromwunderkind wunderkind viaadhara adhara
amoniak
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium viaadhara adhara
amoniak
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają sobie zdawać z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaadhara adhara
amoniak
1491 f9cb 500
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viaadhara adhara
amoniak
3110 699e 500

perfect!
Reposted fromkredkowa kredkowa
amoniak

Robienie postępów w trudnym zawodzie wymaga entuzjastycznej wiary w siebie. To dlatego niektórzy ludzie o przeciętnych uzdolnieniach, ale silnym napędzie wewnętrznym, dochodzą dużo dalej niż ludzie ogromnie ich talentem przewyższający.

— Sophia Loren
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert

July 04 2015

amoniak

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
amoniak
Wychodzę z założenia, że jeśli ktoś wkłada całe swoje serce w nawet najmniejsze detale, to może na tym tylko zyskać.
— Jakub Rzeźniczak
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viadusz dusz
amoniak
Nie sposób odwołać przykrych słów, choćby się ich potem żałowało.
— Kubuś Puchatek
amoniak
6947 6e29 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaNoemiJustine NoemiJustine
amoniak
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy

July 03 2015

amoniak
Reposted fromredux redux
amoniak
Mówią: "kiedy słyszysz stukot kopyt, myśl: "konie", a nie: "zebry". Oznacza to w skrócie, że najbardziej oczywista odpowiedź jest najczęściej właściwa. Najbardziej oczywiste przeczucie. To uproszczenie "Brzytwy Ockhama". Utrzymuje nas na właściwym tropie, pomaga nam trzymać się prawdy. To część tego, co pozwala mnie osobiście podejmować właściwe decyzje. Kiedy słyszę stukot kopyt... konie. Zawsze myślę: "konie". Nawet, gdy nie powinienem. Bo okazuje się, że nie wszystko jest takie, jak wygląda na pierwszy rzut oka. Czasem objawy są wskazówką do czegoś większego. Czegoś ukrytego. Symptomy, czerwone flagi, ostrzegające znaki. Rzeczy, na które powinniśmy zwracać uwagę. Rzeczy, których nie powinniśmy ignorować. Bo pociągają za sobą zdarzenia, które są złe, które mogą nas skrzywdzić. A te znów prowadzą do czynów, których być może nie da się już naprawić...
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo
amoniak
0230 33cf
Reposted fromstudentka934 studentka934
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl