Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

amoniak
6574 ce55 500
Reposted frompiehus piehus

November 17 2019

amoniak
Wolni jesteśmy tylko tam, gdzie nas jeszcze nie znają.
— Limboski
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki

November 16 2019

amoniak
7973 335e 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
amoniak
1463 b5a9 500
Reposted fromwstawaj wstawaj
amoniak
6788 7ee2
Reposted fromFavCartoons FavCartoons
amoniak
Reposted frombazylka bazylka viapiehus piehus
amoniak
Nie ma, że się nie da. Że ja nie potrafię, że dajcie mi spokój. Że ja nie wiem. Tego wszystkiego już po prostu być nie może. Teraz jak się coś pieprzy, jak Ty coś spieprzysz, to nie kładziesz się pod kocem i nie czekasz, aż się jakoś ułoży, tylko wstajesz i naprawiasz. Robisz co możesz, nawet jeśli nie masz na to siły. I nie ma, że ja się boję, bo to nie jest żadna wymówka. Nic juz nie jest dobrą wymówką. 

November 04 2019

amoniak
3189 80b8 500
Reposted fromTamahl Tamahl
amoniak
Reposted fromtgs tgs
amoniak
Reposted fromtgs tgs

November 01 2019

amoniak
7604 9534 500

Hundertwasser House, Vienna 🇦🇹

Reposted fromyikes yikes

October 31 2019

amoniak
amoniak
9272 358b 500
Reposted fromzciach zciach
amoniak
4621 1b63 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia
amoniak
Drumming and juggling at the same time
Reposted fromtgs tgs
motu
Reposted fromfrubar frubar
amoniak
5000 445a
Reposted fromteijakool teijakool
amoniak
amoniak
8793 69c0 500
Reposted frompiehus piehus viaseeyousoon seeyousoon
amoniak
4961 c2fa
Reposted fromteijakool teijakool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl