Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

amoniak
2894 aea0 500
Reposted fromhagis hagis
amoniak

July 19 2017

7519 b52a 500

wavegrower:

“S” tunnel

(”O” version)

Reposted fromantiprodukt antiprodukt

July 18 2017

amoniak
5147 351f 500
Reposted fromxempx xempx
amoniak
Intelektualista to ktoś, kto się specjalnie nie wyróżnia intelektem (...). Określa siebie tym mianem, by skompensować naturalny brak zdolności, z którego zdaje sobie sprawę. To tak stare jak powiedzenie: powiedz mi czym się chlubisz, a powiem ci, czego ci brakuje. Powszechna prawda. Dyletant zawsze chce uchodzić za eksperta, sadysta za samarytanina, grzesznik za świętoszka, prześladowca za dobroczyńcę, sprzedawczyk za patriotę, arogant za skromnisia, ordynus za eleganta, a głupiec za mędrca.
— Carlos Ruiz Zafón "Gra anioła"
Reposted frommajkey majkey
amoniak
9301 a8de 500
Reposted fromhagis hagis viagruetze gruetze
amoniak
9314 0c7d 500
Reposted fromgreensky greensky
1449 53d1
Reposted fromantiprodukt antiprodukt
amoniak
2375 d7f4
Reposted fromtichga tichga
5554 7049

Marilyn Monroe meets Queen Elizabeth II

Reposted fromirmelin irmelin

July 17 2017

amoniak
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.

July 14 2017

amoniak

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik
amoniak
amoniak
2947 72d1 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viasommermdchen sommermdchen
amoniak
Reposted fromFlau Flau
amoniak
0884 0037
Reposted fromGIFer GIFer
amoniak
Niektórzy są źli, bo nie kochają siebie. Inni bywają trudni, bo wiele wycierpieli i chcą za to ukarać cały świat. Jeszcze inni dali się oszukać i sądzą, że zapewnią sobie lepszą ochronę, jeśli będą niemili dla otoczenia. Zdarzają się i tacy, którzy zaznali gorzkich rozczarowań, więc zamknęli serce, mówiąc sobie, że nie przeżyją takich przykrości ponownie, jeśli nie będą niczego oczekiwać. Inni są egoistami, ponieważ uważają, że wszyscy tacy są i będą szczęśliwsi, jeśli postawią siebie na pierwszym miejscu. Tych wszystkich ludzi łączy jedno - jeśli takiego pokochasz, zaskoczysz go, bo on się tego nie spodziewa. Większość zresztą nawet nie zechce w to początkowo uwierzyć, bo wyda im się to nienormalne. Ale jeśli wytrwa się i udowodni im, że to prawda, na przykład poprzez bezinteresowne czyny, można nimi tak wstrząsnąć, że odmieni się ich wizje świata, a przy okazji relacje między wami.
— 'O człowieku który chciał być szczesliwym.' Laurent Gounelle .
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka
amoniak

Nie proś, bym zasypiała spokojnie
Z pustym sercem tak śpi się okropnie

A tak chciałabym, żebyś tę pustkę
Swym „dobranoc” wypełnił, nim usnę

Nie doczeka się serce styrane
Jak zasnęłam z pustym, z pustym wstanę.

— Magdalena Rusnak https://www.facebook.com/FaustynaPrzezMaleF?fref=ts
Reposted fromresort resort
amoniak
The spirit is willing, but the flesh is weak.
— Holy Bible. Mathew 26:41
amoniak
9869 5f1b 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl