Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

amoniak
7924 d2be 500

I have created an open source program that allows to download all images and videos from one’s soup. The program is called BowlOfSoup and can be downloaded from its github page or directly from here https://github.com/UlanaXY/BowlOfSoup/releases/download/v1.0.0/BowlOfSoup.zip ;  

Reposted fromUlanaXY UlanaXY viaNaitlisz Naitlisz
amoniak
Reposted fromtgs tgs
amoniak
5981 85a6 500
Reposted fromi-love-pistachios i-love-pistachios viatgs tgs
amoniak
Reposted fromtgs tgs
amoniak
Moonwalk Tutorial
Reposted fromtgs tgs
amoniak

W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi.

I mówić jej co ona ma robić. Bo kobiety uwielbiają jak ktoś im mówi co mają robić.

To proste.

Nie proś. Bierz.

Nie pytaj. Działaj.

Kiedy kobieta mówi nie, a Tobie zależy próbuj tak długo, aż będzie twoja.

I nie obiecuj, jeśli czegoś nie czujesz.

— Piotr C. 'Pokolenie Ikea'
Reposted fromfrom-the-inside from-the-inside viapiehus piehus

February 14 2019

amoniak
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapiehus piehus
amoniak
8964 a4c2 500
Reposted fromfungi fungi viapiehus piehus

February 12 2019

amoniak
7258 5029 500
Reposted fromTamahl Tamahl
amoniak
7293 5133 500
Reposted fromTamahl Tamahl

February 11 2019

amoniak
0281 b6bf 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaTamahl Tamahl
amoniak
Czas leci. Jesteś pasażerem czy pilotem?
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawakemeupx wakemeupx
amoniak
Reposted fromzelbekon zelbekon viaTamahl Tamahl

February 07 2019

amoniak
0585 e626 500
Reposted fromfoods foods viawakemeupx wakemeupx

February 06 2019

amoniak
Reposted fromtgs tgs
amoniak
1641 58b3
Reposted fromsosen sosen viaSzczurek Szczurek
amoniak
4436 42b5 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
amoniak

February 04 2019

amoniak
Reposted frompsychedelix psychedelix viaxal xal
amoniak
3148 ccae 500
Reposted fromzbitek zbitek viaNaitlisz Naitlisz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl