Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

4273 5957 500

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik

June 27 2017

amoniak
5209 d180 500
Reposted fromprivacea privacea
amoniak
1549 7002 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
6700 e9fc

June 26 2017

amoniak
Reposted fromgruetze gruetze
amoniak
8869 fd9c 500
Reposted fromSanthe Santhe
amoniak
7658 180f 500
Paris from the sky
Reposted fromvolldost volldost
amoniak
6503 1365 500
Reposted fromPhlogiston Phlogiston

June 24 2017

amoniak
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
amoniak

Nie decyduj w złości, nie obiecuj w szczęściu

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
amoniak
Są pewne pytania, których się nie zadaje z obawy przed odpowiedzią.
— Agatha Christie
Reposted frompaulinac26 paulinac26
amoniak
3507 6fc7
Reposted frompolamanyludzik polamanyludzik

June 22 2017

amoniak

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka
amoniak
8356 af4c
Reposted fromsouler souler viagdziejestola gdziejestola
amoniak
[...] Ale jeśli chodzi o pragnienia najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą czego chcą.
— Grey's Anatomy
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
amoniak
8209 0d8d 500
Reposted fromhysterie hysterie
amoniak
Z czego wynika tak niska samoocena? Z tego, co zwykle - z programowania, któremu zostaliśmy kiedyś poddani. Z tego, że większość z nas słyszała dwadzieścia "nie" na jedno "tak", dziesięć "źle to robisz" na jedno "dobrze to robisz" i pięć "jesteś głupi" na każde "jesteś wspaniały"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

June 21 2017

amoniak
Reposted fromFlau Flau viaSzczurek Szczurek
amoniak
8611 9a58 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

June 20 2017

amoniak
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl