Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

amoniak
Reposted fromgruetze gruetze
amoniak
5035 5b97 500
Reposted fromtfu tfu

January 15 2020

amoniak
0936 1844 500
Reposted fromnutt nutt
amoniak
Reposted fromzelbekon zelbekon
amoniak
9882 0815 500
Reposted fromGr3nd3l Gr3nd3l
amoniak
Reposted fromzelbekon zelbekon
amoniak
7531 2355 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
amoniak
6669 dc5a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

December 20 2019

amoniak
6876 412e
Reposted fromsosna sosna

December 10 2019

amoniak
Ever wanted to see a stem cell turn into a neuronal cell ? Today (9th Dec 2019) is the first time this movie has EVER been shared.
Reposted fromtgs tgs
amoniak
Reposted fromtgs tgs
amoniak
Reposted fromtgs tgs

December 09 2019

amoniak
2510 0515
Reposted fromthesoup thesoup
amoniak
amoniak
0275 f755 500
Reposted fromfortytwo fortytwo

December 04 2019

amoniak
7616 1c17
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

November 30 2019

amoniak
3412 7ed3 500
Baby Shield
Reposted fromgloegg gloegg
amoniak
5444 f63f
Reposted fromteijakool teijakool
amoniak
2622 be96
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
amoniak

"Panie, nie modlę się o cuda ani o wizje, proszę tylko o siłę na moje dni. Naucz mnie sztuki małych kroków.

Uczyń mnie bystrym i zaradnym, abym potrafił dokonywać ważnych odkryć i nabywać doświadczeń wśród różnorodności każdego dnia.

Pomóż mi lepiej wykorzystywać mój czas. Obdarz mnie zmysłem odróżniania tego co ważne od tego, co nieistotne.

Modlę się o siłę dyscypliny i umiaru, nie tylko aby przejść przez życie, ale i po to by przeżywać swoje dni pożytecznie, i dostrzegać niespodziewane przyjemności i wzloty.

Uchroń mnie przed naiwną wiarą, że wszystko w życiu musi iść gładko. Daj mi trzeźwe rozpoznanie, że trudności, porażki, wpadki, niepowodzenia są nam dane przez samo życie, byśmy mogli wzrastać i dojrzewać.

Ześlij mi właściwą osobę we właściwym czasie, która będzie miała dość odwagi i miłości, aby mówić prawdę!

Wiem że wiele problemów rozwiązuje się bez mojej pomocy, więc proszę, naucz mnie cierpliwości.

Wiesz jak bardzo potrzebujemy przyjaźni. Uczyń mnie godnym tego najpiękniejszego, najtrudniejszego, najbardziej ryzykownego i kruchego daru życia.

Daj mi tyle wyobraźni, abym mógł dzielić się z innymi odrobiną ciepła, we właściwym miejscu, o właściwym czasie, poprzez słowa czy w milczeniu.

Oszczędź mi strachu przed przegapieniem czegoś w życiu.

Nie dawaj mi tego co wydaje mi się że pragnę, lecz to czego naprawdę potrzebuję.

Naucz mnie sztuki małych kroków!"

Antoine de Saint-Exupéry

Reposted fromjustmine justmine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl